• Home

Van Nunen Transport & Logistiek B.V.

Van Nunen Transport en Logistiek B.V. is het "logistieke verlengstuk" van klanten welke bewust op zoek zijn naar kwaliteit. Wij verzorgen voor onze opdrachtgevers een totaalpakket op het gebied van transport, opslag en overslag, voorraadbeheer en douane-afhandeling.

Vanaf de start (28 mei 1948) tot op heden is de oorspronkelijke doelstelling gehandhaafd om ons te richten op die verladers welke speciale, afwijkende of zeer hoge eisen stellen aan de logistieke dienstverlener waar men mee wenst samen te werken.

Voor onze klanten is de vergaande flexibiliteit binnen onze organisatie van groot belang. Door het gevarieerde wagenpark, onze servicegerichte medewerkers en onze flexibele planningsafdeling zijn wij steeds weer in staat om aan de sterk wisselende wensen van onze klanten te voldoen.

Van Nunen Transport en Logistiek B.V. beschikt sinds 2006 over het Keurmerk Transport & Logistiek.


Laatste nieuws